Hoe onderhoud je best een voetbal?

  • Vooraleer eerste maal op te blazen ALTIJD eerst een druppel ventielolie in het ventiel laten vloeien. Dit regelmatig herhalen bij droog weer en vooral in het begin van het seizoen, om te vermijden dat blaas losspringt door droogte van het ventiel.
  • We blazen bal 1ste maal op overdruk dwz 1.0 i.p.v. 0.7/0.8 en dit om de bal zo snel mogelijk zijn gewenste ronding te geven, om hem daarna voor gebruik de gevraagde druk 0.7/0.8 te zetten.
  • Na gebruik de ballen regelmatig afwassen om zandresten ea uit de naden te verwijderen, en dit om verharding van de naden tegen te gaan.
  • Laat regelmatig een beetje druk van de ballen, vooral in natte toestand, dat geeft buitenkant blaas en binnenkant bal de gelegenheid om te drogen, om dan voor gebruik de bal terug op de gevraagde druk te zetten.
  • De ballen steeds laten drogen op normale kamertemperatuur en ze zeker niet laten bevriezen.
  • Belangrijk om weten : bij het opblazen steeds de naald loodrecht in het ventiel steken, dit om te voorkomen dat men de blaas zou kapot steken.